Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in...

Instalując Drupal na pendrive w celach treningowych bądź jako przenośne środowisko pracy możemy (szczególnie przy wolniejszych pamięciach) napotkać na błędy związane z timeout uniemożliwiające instalację Drupala.

Komunikat błędu: 
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in ..xampplitehtdocsdrupal7includesregistry.inc on line 144 ścieżka dostępu, plik i linia będą zapewne inne ale opis błędu będzie podobny Może się zdarzyć jeszcze komunikat: MySQL :: Timeout Error
Możliwe przyczyny: 

Wolna pamięć
Dużo zainstalowanych modułów
Import jakiegoś dużego pliku (np. z tłumaczeniem)
Zbyt rygorystyczne limity czasowe w pliku ..xampplitephpphp.ini

Rozwiązanie: 

1. Zatrzymujemy serwer MySQL i XAMPP.
2. Znajdujemy plik konfiguracyjny PHP, np. ..xampplitephpphp.ini ale spotyka się inne lokalizacje
3. Wykonujemy kopię pliku php.ini
4. Edytujemy w pliku wartości zmiennych : max_execution_time = XX (XX wartość liczbowa podawana w sekundach) najczęściej wystarczy wyedytować tylko tę wartość.
W przypadku gdy komunikat wskazuje na MySQL należy jeszcze w tym samym pliku php.ini wyedytować wartość zmiennej mysql.connect_timeout = XX
5. Uruchamiamy serwer XAMPP i MySQL.
6. Możemy wznowić instalację Drupala.

0
Twoja ocena: None