Wyłączenie przyjaznych adresów z poziomu settings.php

Czasem (szczególnie po migracji Drupala na inny serwer) okazuje się, że w nowym miejscu nie działają przyjazne adresy url (clean url). Przydaje się wtedy sztuczka z ich "ręcznym" wyłączeniem za pomocą dodania jednego wpisu do settings.php w katalogu z ustawieniami naszej strony (w systemie Drupal jest to zazwyczaj ./sites/default/settings.php)

Komunikat błędu: 
zwykle wywołanie strony za pomocą przyjaznych adresów na serwerze, który ich nie obsługuje powoduje wyświetlenie błędu nieodnalezienia strony.
Możliwe przyczyny: 

brak mod_rewrite w konfiguracji Apache, brak .htaccess w katalogu głównym naszej strony (w .htaccess są zawarte wszystkie reguły przepisywania adresów w Drupalu).

Rozwiązanie: 

dodajemy do settings.php linię:
$conf['clean_url'] = 0;

zwykle plik settings.php jest zabezpieczony przed zapisem, więc najpierw powinniśmy zmienić uprawnienia do niego, za pomocą klienta FTP lub z wiersza poleceń, komendą:

chmod 777 settings.php

a po modyfikacji pliku przywrócić właściwe uprawnienia:

chmod 440 settings.php

0
Twoja ocena: None