Komunikat "The translation import failed" podczas importu tłumaczenia

Import tłumaczenia na serwer nie jest możliwy, ponieważ pojawia się komunikat "The translation import of failed because the file could not be read. The translation import of failed.". W wolnym tłumaczeniu "Proces importu tłumaczenia nie powiódł się ponieważ nie można czytac z pliku."

Komunikat błędu: 
The translation import of failed because the file could not be read. The translation import of failed
Możliwe przyczyny: 

1) brak katalogu tmp w głównym katalogu strony
2) zablokowana opcja wysyłania plików w PHP
3) brak możliwości zapisu do katalogu ./tmp

Rozwiązanie: 

Utworzyć katalog tmp w głównym katalogu na który wskazuje domena (jeśli mamy np. adres http://mojadomena.pl/strona/na/drupalu a Drupala zainstalowaliśmy w katalogu /home/nazwauzytkownika/public_html/strona/na/drupalu to właściwym miejscem jest /home/nazwauzytkownika/public_html/tmp

0
Twoja ocena: None

Odpowiedzi

Zdaje się, że keidyś musiałem

Zdaje się, że keidyś musiałem dogrywać plik *.po przez ftp do tego katalogu - bo home cos wariował

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.