Drupal

Typebased

Zrzut ekranu: 
Obrazek prezentujący skórkę

bardzo ładnie wyglądające demo, ale "napędzane" przez Wordpress'a, z którego skórka została skonwertowana. Oby zainstalowana pod Drupalem była równie efektowna.

0
Twoja ocena: None

Komunikat "The translation import failed" podczas importu tłumaczenia

Import tłumaczenia na serwer nie jest możliwy, ponieważ pojawia się komunikat "The translation import of failed because the file could not be read. The translation import of failed.". W wolnym tłumaczeniu "Proces importu tłumaczenia nie powiódł się ponieważ nie można czytac z pliku."

Komunikat błędu: 
The translation import of failed because the file could not be read. The translation import of failed
Możliwe przyczyny: 

1) brak katalogu tmp w głównym katalogu strony
2) zablokowana opcja wysyłania plików w PHP
3) brak możliwości zapisu do katalogu ./tmp

Rozwiązanie: 

Utworzyć katalog tmp w głównym katalogu na który wskazuje domena (jeśli mamy np. adres http://mojadomena.pl/strona/na/drupalu a Drupala zainstalowaliśmy w katalogu /home/nazwauzytkownika/public_html/strona/na/drupalu to właściwym miejscem jest /home/nazwauzytkownika/public_html/tmp

Fatal error: Allowed memory size of X bytes exhausted (tried to allocate Y bytes)

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów z Drupalem (ale też z dowolnym skryptem PHP) jest ten z brakiem pamięci.

Objawia się on na różne sposoby – zależnie od konfiguracji wyświetlania błędów przez PHP – od pojawienia się całkiem białej strony, do komunikatu, który zazwyczaj odnajdziemy też w dzienniku zdarzeń PHP:

Fatal error: Allowed memory size of X bytes exhausted (tried to allocate Y bytes)

gdzie X i Y mogą być dowolnymi wartościami.

Komunikat błędu: 
Fatal error: Allowed memory size of X bytes exhausted (tried to allocate Y bytes)
Możliwe przyczyny: 

Komunikat oznacza, że w trakcie wykonywania skryptu PHP została przekroczona graniczna wartość pamięci jaką PHP może wykorzystać.

Wartość ta ustawiana jest w pliku konfiguracyjnym PHP. W zależności od platformy i konfiguracji serwera, plik może być umiejscowiony w różnych miejscach, czasem nawet kilku jednocześnie. W wypadku lokalnej instalacji będzie to na przykład C:xampplitephpphp.ini

Rozwiązanie: 

Zwiększyć ilość dostępnej dla PHP pamięci. Są na to 3 sposoby:
1) Jeśli możemy zmodyfikować plik z konfiguracją PHP (zwyczajowo jest to plik php.ini), odszukajmy w nim zmienną memory_limit i po znaku równości podajmy większą wartość (np. zamiast 16M wstawmy tam 64M).

Metoda ta z pewnością zadziała na naszym lokalnym serwerze. Plik php.ini jest umieszczony w katalogu C:xampplitephp a po jego zmianie wymagany jest restart serwera apache (wystarczy na panelu sterowania xampp kliknąć stop a po chwili start przy serwerze Apache.
wiele firm w których możemy kupić konto na stronę www z obsługą php i mysql podaje w informacjach jakie są możliwości zmian konfiguracji php. Jeśli nie znajdziemy takiej informacji warto o nią zapytać przed kupnem konta. Więcej porad dotyczących wyboru hostingu znajdziecie w rozdziale 14. „Uruchomienie witryny”.

2) jeśli nie mamy dostępu do php.ini, spróbujmy ustawić to w pliku settings.php umieszczonym w katalogu ./sites/default naszej instalacji Drupala. Dodajmy do niego linijkę
ini_set('memory_limit', '64M')

3) Ostatnią deską ratunku może być plik .htaccess, który znajdziemy w głównym katalogu Drupala. Dodajmy do niego linię:
php_value memory_limit 64M
Niestety znakomita większość firm nie zezwala na taką opcję w .htaccess i często dodanie jej spowoduje komunikat błędu wewnętrznego serwera (Error 500). W takim wypadku wystarczy usunąć niedozwoloną opcję z pliku .htaccess i odświeżyć stronę.... (uzpln)

4) zrestartować serwer Apache, sprawdzić czy limit jest zwiększony tworząc plik info.php o zawartości <?php phpinfo(); ?> i odszukać zapis memory_limit.

instalator nie przechodzi kroku konfiguracji bazy danych nie podając żadnego błędu

Instalując Drupala jednym z kroków jest konfiguracja bazy danych. Czasem na tym kroku instalator "Głupieje" nie przechodząc do następnego kroku mimo podania poprawnych ustawień (konto, hasło, host i nazwa bazy danych). Co więcej instalator nie pokazuje żadnego błędu - po wypełnieniu formularza i kliknięciu "Dalej" zostaje przeładowana strona i ponownie pojawia się pusty formularz do wpisania konfiguracji bazy danych.

Komunikat błędu: 
brak
Możliwe przyczyny: 

W trakcie poprzednich kroków plik default.settings.php został usunięty z katalogu sites/default, bądź zmieniono jego nazwę na settings.php

Rozwiązanie: 

Należy przywrócić plik default.settings.php, najlepiej na ten ze świeżo rozpakowanej paczki instalacyjnej. W trakcie instalacji w katalogu sites/default powinny znajdować się dwa pliki - default.settings.php i settings.php

Biała strona (WSOD, White Screen of Death)

Nasz serwis działał zupełnie poprawnie aż tu nagle - zamiast treści pojawia się biała strona. Brak źródła (podgląd źródła również pokazuje pustkę), brak komunikatów błędu - nic.
Komunikat błędu: 
zwykle w logach serwera odnajdziemy komunikaty błędów PHP, bądź błędu 500 protokołu HTTP.
Możliwe przyczyny: 

1) wyłączone raportowanie błędów w PHP (ustawienie jak najbardziej słuszne na serwerze produkcyjnym),
2) błędy w modułach lub skórce,
3) błędnie ustawiona obsługa PHP na koncie – na przykład włączone domyślnie PHP4 zamiast PHP5; czasem też problem z modułem nie dostosowanym do PHP 5.3,
4) niewłaściwe kodowanie znaków w pliku, który modyfikowaliśmy – być może dodaliśmy arkusz CSS albo szablon z błędnie zakodowanymi znakami, warto to sprawdzić usuwając na chwilę nasze pliki z serwera,
5) kod PHP wstawiony w któryś z bloków, segmentów, a może nawet jedną ze starych wersji segmentów,

Rozwiązanie: 

Tak naprawdę nasze pierwsze zadanie sprowadza się do poznania jak brzmi komunikat błędu. Dopiero potem możemy szukać rozwiązania.
Mamy kilka sposobów aby dowiedzieć się co powoduje „białą stronę śmierci”.
Na serwerze testowym możemy pozwolić sobie na wyświetlanie błędów w przeglądarce. Ustawimy to ustawiając parametr w C:xampplitephpphp.ini
display_errors = On
Jeśli pracujemy ze stroną umieszczoną na koncie www możemy poprosić administratora o dostęp do dziennika błędów PHP dla naszej witryny, lub spytać go o możliwość logowania błędów do pliku.
Na witrynach produkcyjnych nie zaleca się ustawiania wyświetlania błędów w przeglądarce, ponieważ prowadzi do pokazania informacji, które nie powinny być ujawniane (nazwa bazy danych, nazwy zmiennych, funkcji).
Część z usługodawców pozwala na umieszczanie w katalogu z witryną własnego pliku php.ini, w którym możemy zmienić część konfiguracji. Jeśli jest taka możliwość, ustawimy logowanie do pliku poprzez następujące parametry:
display_errors = Off
log_errors = On
error_log = "php_error.log"
parametry te umieszczamy w pliku php.ini i po około godzinie sprawdzamy czy nasza konfiguracja faktycznie działa.

Kiedy już wiemy jaki jest komunikat błędu a mimo to nic on nam nie mówi, powinniśmy szukać pomocy przez wyszukiwarkę (jest duża szansa, że ktoś już miał ten problem), oraz na forum wsparcia.
Podobnie jak z błędem 500, możemy próbować wykluczyć hipotezę, że problemy sprawia któryś z modułów - aby wykluczyć lub potwierdzić tę przyczynę usuńmy na moment wszystkie dodatkowe skórki i moduły i sprawdźmy czy to pomogło. Jeśli tak – problem leży w którymś z katalogów, które usunęliśmy.

Wewnętrzny błąd serwera (Internal Server Error, błąd 500 protokołu HTTP)

Komunikat pojawia się po wgraniu na serwer instalacji Drupala, dodaniu do plików zbioru .htaccess lub po instalacji jednego z modułów bądź skórek. Często konfiguracja serwera sprawia, że zamiast błędu 500 zobaczymy białą stronę (WSOD - White screen of death).

Możliwe przyczyny:

1)restrykcyjne ustawienia serwera nie pozwalające na pewne polecenia w pliku .htaccess,
2)zainstalowano wadliwy lub niekompatybilny z naszą konfiguracją moduł bądź skórkę,
3)zmieniono ustawienia w jednym z modułów, na takie, które nie są poprawnie obsługiwane w naszej konfiguracji,

Komunikat błędu: 
Internal server error, Wewnętrzny błąd serwera, Błąd 500, HTTP 500 error code
Rozwiązanie: 

zazwyczaj rozwiązanie sprowadza się do:

1) usunięcia z pliku .htaccess nieakceptowanych przez serwer dyrektyw (komend, poleceń. Oczywiście usuwanie wierszy z pliku .htaccess spowoduje pewne konsekwencje - np. brak obsługi przyjaznych adresów),

2) skasowania/zmiany konfiguracji błędnie działających modułów,

Jeśli nie wiemy która dyrketywa, ustawienie bądź moduł są przyczyną błędów najlepiej usuwac po jednym z podejrzanych elementów (np. zainstalowanych ostatnio modułów) i obserwowania czy błąd ustąpił.

Internal server error (error 500)

Error that shows after installing Drupal, or changing .htaccess file, or after installing new theme or module.

Komunikat błędu: 
Internal server error (error 500)
Rozwiązanie: 

try to check one by one all points of failure:
1) remove .htaccess,
2) remove new themes and/or modules,
3) change php 4.x or 5.3 to 5.2,

Luxury

Zrzut ekranu: 
Obrazek prezentujący skórkę
Obrazek prezentujący skórkę

Estetyczna i ascetyczna, wymaga posiadania typu zawartości "News", wbudowana obsługa modułu Twitter, ciekawie zbudowana strona główna z kategoriami, zakamuflowany trochę ale fajny patent z wybieraniem za pomocą kropeczek artykułu na głównej stronie

0
Twoja ocena: None

Designpile

Zrzut ekranu: 
Obrazek prezentujący skórkę

Czarne tło i jasny obszar treści, precyzyjnie ostylowana skórka - komentarze, formularze, wszystko pasuje. 3 wersje detali (róż, zielone, niebieskie). Ładny obszar poniżej treści (blogroll/linki/inne).

0
Twoja ocena: None

Inci

Zrzut ekranu: 
Obrazek prezentujący skórkę
0
Twoja ocena: None
Subskrybuje zawartość